Hongkong Sanjoyo Co., LtdLOGO
SJY-TS F15 rc airp
Hits:13556
SJY-GY551
Hits:12334
SJY-HJ997Ladybug q
Hits:12196
SJY-WASP X3
Hits:10960
SJY-777-287
Hits:10852
SJY-WASP X3V
Hits:10316
SJY-Candle Holder
Hits:9914
SJY-YT344539
Hits:7661
SJY-TS-A380
Hits:7004
SJY-TS-A320 rc air
Hits:6544
SJY-CX-10W
Hits:5863
SJY-MJX-X300C
Hits:5840
SJY-X129
Hits:5463
SJY-ZC-Z1W
Hits:5182
SJY-SM-X8W
Hits:5149
SJY-XL-X183 GPS
Hits:5008
PRODUCTS LIST Home > Product Show
SJY-777-287

Product Numbers: SJY-777-287

Product description: 产品编号:SJY-777-287 产品名称:wifi 四通实时传输遥控车 产品分类:遥控车,遥控多功能车 产品尺寸:23.5*19*12 包装尺寸:23.5*19*12 外箱尺寸:74.5*36.5*46.5 装箱数量:6 PCS 毛/净重:9 / 8KG 产品电池:1.5V*6 行驶时间:80分钟 遥控距离:30米 产品颜色:黑 / 白 产品功能:前进、后退、左转、右转、左旋转、右旋转、摄像(20米)、照相、实时传输、30万像素

INTRODUCTION

产品编号:SJY-777-287

产品名称:wifi 四通实时传输遥控车

产品分类:遥控车,遥控多功能车

产品尺寸:23.5*19*12

包装尺寸:23.5*19*12

外箱尺寸:74.5*36.5*46.5

装箱数量:6 PCS

毛/净重:9 / 8KG

产品电池:1.5V*6

行驶时间:80分钟

遥控距离:30米

产品颜色:黑 / 白

产品功能:前进、后退、左转、右转、左旋转、右旋转、摄像(20米)、照相、实时传输、30万像素

Links: SANJOYO Export PASS  |   SANJOYO Trust Pass  |   SANJOYO TOYS  |   SANJOYO TOYS  |   SANJOYO Trust Pass  |   SANJOYO Export PASS  |   SANJOYO Export PASS  |  
  CopyRight 2012 All Right Reserved Hongkong Sanjoyo Co., Ltd |Shantou Sanjoyo Trading Co., Ltd  粤ICP备12047932号  
  Add:Room 707-708, Bldg. 2, Caesar Industrial City, No. 3, Zhujin 1st St., Zhujin Industrial Area, Longhu District, Shantou, Guangdong, China (Mainland) Tel:0754-89992760 Fax:0754-89992760